บุคลากรกลุ่มสาระสุขศึกษาเเละพลศึกษา


HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION DEPARTMENT

นางสาวอมรา เทียนทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาเเละพลศึกษา

นางฐิติกานต์ บัวประทุม

 

เบอร์โทรศัพท์

055-906-515

ที่อยู่โรงเรียน

56 หมู่ 24 บ้านไร่วังเงิน ตำบล หนองกะท้าว อำเภอ นครไทย พิษณุโลก 65120