บุคลากรกลุ่มสาระต่างประเทศ


FOREIGN LANGUAGES DEPARTMENT

นางสาววิไลพรรณ สิริ 

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางพรระวี จันทร์ย่อย

 

 

เบอร์โทรศัพท์

055-906-515

ที่อยู่โรงเรียน

56 หมู่ 24 บ้านไร่วังเงิน ตำบล หนองกะท้าว อำเภอ นครไทย พิษณุโลก 65120